• 0.jpeg
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Проект: Борбата со семејното насилство не завршува со почетокот на кризна состојба

Целта на овој проект е прекин на кругот на семејно насилство преку мерки за превенција и заштита преземени во кризна ситуација предизвикана од КОВИД-19, специфични цели се: Континуирано обезбедување на психосоцијална помош и поддршка и правно советување на жртви на семејно насилство; и Едукација на жртвите на семејно насилство згрижени во Кризен Центар “Надеж“ за справување со корона вирусот.

Во настанатата вонредна ситуација и забраната за движење на граѓаните ги приморува луѓето да седат затворени во своите домови што дополнително може да придонесе до зголемување на фрустрациите, нетрпеливоста и нетолеранцијата особено кај оние лица што претходно покажувале насилно однесување. Во ситуација на физичка близина со насилникот, жртвите немаат многу можности за пријавување на случаите во релевантните институции по телефон, па оттаму пораките преку електронска пошта или преку социјалните мрежи може да им биде полесен начин да пријават насилство и да се извлечат од насилната средина. Токму во таа насока е и овој проект за пријавување на семејно насилство онлајн и неопходно згрижување на жртви на семејно насилство од 24 до 48 часа до обезбедување на неопходната помош од релевантните институции.

По прогласувањето на вонредната состојба во нашата држава, поради пандемијата предизвикана од КОВИД-19, донесени се сет мерки коивлијаат на интензивно зголемување на стресот кај граѓаните, фрустрации, страв и силна загриженост за иднината, кои се тригери за агресивно однесување, изливи на нервоза, зголемена потреба за контрола и изразување моќ, насилно решавање на конфликтите и зголемена примена на насилство. Ова директно ги става во ризик жените и децата кои се приморани да останат во домовите со стoрителите на насилство, да живеат во зголемен ризик од насилство и животно загрозувачка средина.Во насока на обебзедување итна помош и поддршка на жртвите на семејно насилство, стручниот тим на Кризен Центар “Надеж“ ќе допринесе за директно и индиректно информирање и упатување на жртвите на семејно насилство преку Национална СОС линија и онлајн кампања спроведена преку социјалните медиуми. На жртвите ќе им бидат пружени соодветни психолошко и правно советување, а воедно соодветно обучените лица, ангажирани на овој проект ќе им помогнат на жртвите да креираат личен план на безбедност.

Планираните активности во овој проект се следните:

A1: Кризно советување и упатување преку СОС линиите за помош (Национална СОС линија 15 -315 – Телефон на доверба)

А2: Обебзедување на хигиенски пакети со дезинфекциски средства по истекот на престојот на жените жртви на семејно насилство во Кризен Центар “Надеж“

А3: Онлајн кампања за подигнување на свеста за семејното насилствои каде да се пријави

Проектот е финансиски поддржан од програмата на Цивика Мобилитас.

Контакт

СОС линија
02/ 15 - 315 
 
Телефон:
+389 2 3173 – 424 
 
Факс:
+389 2 3175 – 516 
 
Е-mail:
info@krizencentar.org.mk 
sovet@krizencentar.org.mk 

Галерија

2000-2008
  2000-2002 „Кризен Центар „Надеж“ и Телефон на Доверба“ Цел на проектот: Проширување на услугите и капацитетите на Кризен Центар за згрижување на жртви од насилство ...
2009
2009„Зајакнување на националните капацитети за превенција на семејното насилство“ Цел на проектот: Намалување на степенот на семејно насилство преку зголемување на нивото на соработка ...
2010
2010 ,,Помош, поддршка и згрижување на жртви од семејно насилство Цел на проектот: Министерството за труд и социјална политика преку поддршката за реализацијата на овој проект, со ...
2011
2011 "Активност спроведена во партнерство со V-Day Македонија 2011" Aктивистки од движењето V-Day кои имаат лиценца за Македонија ја организираа претставата “Вагинални монолози”, ...
2012
  2012  Помош, поддршка и згрижување на жртви од семејно насилство“  Министерството за труд и социјална политика, во период од 5 месеци, го поддржува обезбедувањето на ...
2013
2013 Стандарди за квалитет и предизвици во различни видови на советување за насилството врз жените, девојките и децата – особено за жртвите на сексуално насилство“ На 10.01.2013 и ...
2014
2014 Работилница на тема: „ Препознавање и постапување со жртви на семејно насилство“ Тимот на Кризен центар „Надеж“ во соработка со Ре-Mедика на 6 и 7 мај одржа две еднодневни едукативни ...
2015
2014/2015 „Помош, поддршка и згрижување на жртви на семејно насилство“   Министерството за труд и социјална политика во периодот од месец октомври 2014 до месец февруари 2015 ...
2016
MK 2016 година   Продолжување на поддршката од ЕВН Македонија ЕВН Македонија ја поддржува Националната СОС линија за семејно насилство 15-315. Кризен Центар „Надеж“ и ...
2016
2016 година   Продолжување на поддршката од ЕВН Македонија ЕВН Македонија ја поддржува Националната СОС линија за семејно насилство 15-315. Кризен Центар „Надеж“ и компанијата ...
2017
Активности на Кризен Центар „Надеж“ за 2017 година   Проект: Проговори против семејното насилство Цел на проектот:Подигање на свесноста за проблемот семејно насилство, ...
2018
ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИ ВО 2018 година Име на проектот: „Стани свесен, препознај и пријави“ Донатор: Австралиска Амбасада Белград Период на спроведување: декември 2017 – јуни 2018 ...
2019
ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИ ВО 2019 година Име на проектот:„Заштита и згрижување на жртви на семејно насилство” Донатор: Министерство за труд и социјална политика Период на спроведување: ...
2020
Проект: Борбата со семејното насилство не завршува со почетокот на кризна состојба Целта на овој проект е прекин на кругот на семејно насилство преку мерки за превенција и заштита преземени во ...

Новости

Avon
Недела, 15 Ноември 2020
2020
Вторник, 19 Мај 2020
Проект: Борбата со семејното насилство не завршува со почетокот на кризна состојба Целта на овој проект е прекин на кругот на семејно насилство преку мерки за превенција и заштита преземени во кризна ситуација...

Барај

Контакт

СОС линија: 02/ 15 - 315 
 
Тел: +389 2 3173 – 424 
 
Факс: +389 2 3175 – 516 
 
Е-mail:

Следете не!

Scroll to top