• 0.jpeg
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Превентивна програма

Обучениот персонал на Кризен центар „Надеж“ речиси десет години во континуитет работи на заштита, едукација и поткревање на свеста и знаењето во врска со семејното насилство преку работилници, обуки и кампањи кои вклучуваат промотивен материјал за работата на здружението, интервјуа за телевизиски медиуми, изјави за пишани медиуми, како и одржување на сопствена веб страна. Преку сите овие алатки за презентирање и објаснување на нашата работа детално се разработува проблемот на семејното насилство, динамиката и ескалацијата на насилството како и информации за сопствена заштита од истото или пак помагање на жртви на семејно насилство.

Семејно насилство

Превентивната програма започнува да се развива во 2004 година и оттогаш имаме реализирано повеќе од 20 проекти во повеќе од 10 града (Дебар, Прилеп, Струмица, Куманово, Кичево и др.) на територија на Р.Македонија, со посебен акцент на Градот Скопје и Општината Гази Баба. Целни групи со кои имаме искуство се: жени, жени од рурални средини, млади девојки и девојки и момчиња од средни училишта, при тоа важно е да се напомене дека се опфаќаат различни етнички групи и се земаат предвид културните специфики на секоја група поврзани со ризици за појава на насилство врз жените и семејното насилство.

Насилство врз жени

Работилници и обуки наменети за млади девојки и жени, нивно запознавање со проблемот на насилство врз жените (сексуално вознемирување на училиште, улица, работно место, насилство од интимен партнер, насилство од член на семејство итн.). Преку овие работилници и обуки се презентираат дефинициите на насилна наспроти здрава врска, митовите и фактите во врска со сексуалното вознемирување, личната заштита и чекори кон барање помош и заштита од државни институции.

Покрај тоа, работилниците и обуките се динамични и интерактивни, па така оставен е простор за дебата и разговор со учесниците каде тие самите ги искажуваат своите ставови околу горенаведените теми, влијанието на општеството, поп културата и медиумите врз нивните ставови и размислувања.

 

Коментари од учесници/чки на работилници:

Треба да има повеќе организации кои се борат за заштита на жените.

Ми се допаѓа тоа што работлницата беше опуштена, интересна и корисна и треба да се знаат вакви работи.

Сметам дека е корисно, треба да има повеќе вакви презентации за сите да имаат можност да бидат запознаени со ситуациите.

 

Контакт

СОС линија
02/ 15 - 315 
 
Телефон:
+389 2 3173 – 424 
 
Факс:
+389 2 3175 – 516 
 
Е-mail:
info@krizencentar.org.mk 
sovet@krizencentar.org.mk 

Галерија

2000-2008
  2000-2002 „Кризен Центар „Надеж“ и Телефон на Доверба“ Цел на проектот: Проширување на услугите и капацитетите на Кризен Центар за згрижување на жртви од насилство ...
2009
2009„Зајакнување на националните капацитети за превенција на семејното насилство“ Цел на проектот: Намалување на степенот на семејно насилство преку зголемување на нивото на соработка ...
2010
2010 ,,Помош, поддршка и згрижување на жртви од семејно насилство Цел на проектот: Министерството за труд и социјална политика преку поддршката за реализацијата на овој проект, со ...
2011
2011 "Активност спроведена во партнерство со V-Day Македонија 2011" Aктивистки од движењето V-Day кои имаат лиценца за Македонија ја организираа претставата “Вагинални монолози”, ...
2012
  2012  Помош, поддршка и згрижување на жртви од семејно насилство“  Министерството за труд и социјална политика, во период од 5 месеци, го поддржува обезбедувањето на ...
2013
2013 Стандарди за квалитет и предизвици во различни видови на советување за насилството врз жените, девојките и децата – особено за жртвите на сексуално насилство“ На 10.01.2013 и ...
2014
2014 Работилница на тема: „ Препознавање и постапување со жртви на семејно насилство“ Тимот на Кризен центар „Надеж“ во соработка со Ре-Mедика на 6 и 7 мај одржа две еднодневни едукативни ...
2015
2014/2015 „Помош, поддршка и згрижување на жртви на семејно насилство“   Министерството за труд и социјална политика во периодот од месец октомври 2014 до месец февруари 2015 ...
2016
MK 2016 година   Продолжување на поддршката од ЕВН Македонија ЕВН Македонија ја поддржува Националната СОС линија за семејно насилство 15-315. Кризен Центар „Надеж“ и ...
2016
2016 година   Продолжување на поддршката од ЕВН Македонија ЕВН Македонија ја поддржува Националната СОС линија за семејно насилство 15-315. Кризен Центар „Надеж“ и компанијата ...
2017
Активности на Кризен Центар „Надеж“ за 2017 година   Проект: Проговори против семејното насилство Цел на проектот:Подигање на свесноста за проблемот семејно насилство, ...
2018
ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИ ВО 2018 година Име на проектот: „Стани свесен, препознај и пријави“ Донатор: Австралиска Амбасада Белград Период на спроведување: декември 2017 – јуни 2018 ...
2019
ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИ ВО 2019 година Име на проектот:„Заштита и згрижување на жртви на семејно насилство” Донатор: Министерство за труд и социјална политика Период на спроведување: ...
2020
Проект: Борбата со семејното насилство не завршува со почетокот на кризна состојба Целта на овој проект е прекин на кругот на семејно насилство преку мерки за превенција и заштита преземени во ...

Новости

Avon
Недела, 15 Ноември 2020
2020
Вторник, 19 Мај 2020
Проект: Борбата со семејното насилство не завршува со почетокот на кризна состојба Целта на овој проект е прекин на кругот на семејно насилство преку мерки за превенција и заштита преземени во кризна ситуација...

Барај

Контакт

СОС линија: 02/ 15 - 315 
 
Тел: +389 2 3173 – 424 
 
Факс: +389 2 3175 – 516 
 
Е-mail:

Следете не!

Scroll to top