• 0.jpeg
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Историја

2000 година - Основање на Кризен центар „Надеж“. Основачите најпрво организирале обука за волонтерките за работа на оваа проблематика во Арзамас - Русија, каде што биле споделувани и искуства од функционирањето на неколку кризни центри од Русија.

28.10.2000 година - Примен е првиот повик на Телефонот на доверба 02/3173-424, кој фукнционира во рамки на Кризен центар „Надеж“. Повикот е од страна на жена жртва на семејно насилство. Работното време на Телефонот на доверба во почетоците било од 9 до 17 часот.

18.11.2000 година - За прв пат е згрижена жена жртва на семејно насилство во просториите на Кризен центар „Надеж“.

24.12.2000 година - Обучените волонтери ја примиле првата жртва на семејно насилство на едукација која имала потреба од поддршка и емоционално зајакнување.

2001 - Здружението е регистирано како правно лице.

2002 - Се отвора втората линија на Телефонот на доверба 02/3175-516.

2004 - Работно време на Кризен центар „Надеж“ се зголемува за четири часа, односно двата Телефони на доверба се достапни од 9-21часот.

2004 - Одржана е првата работилница за семејно насилство, како почеток на превентивната работа на центарот.

2007 - Избран е волонтер на годината од тимот на Кризен центар „Надеж“.

2010 година - Во рамки на Кризен центар „Надеж“ е отворена телефонската линија 15 – 315, која станува Национална С.О.С линија, достапна за граѓаните на целата територија на Р.Македонија 24 часа секој ден во неделата.

2010/2011 - Кризен центар „Надеж“ започнува со одржување на обуки за работа на локални С.О.С  линии за жртви на семејно насилтво.

2012 - Кризен центар „Надеж“ се вклучува во програма за стандардизација на НВО и кои обезбедуваат бесплатна правна помош на жртви на семејно насилство.

 

Контакт

СОС линија
02/ 15 - 315 
 
Телефон:
+389 2 3173 – 424 
 
Факс:
+389 2 3175 – 516 
 
Е-mail:
info@krizencentar.org.mk 
sovet@krizencentar.org.mk 

Галерија

2000-2008
  2000-2002 „Кризен Центар „Надеж“ и Телефон на Доверба“ Цел на проектот: Проширување на услугите и капацитетите на Кризен Центар за згрижување на жртви од насилство ...
2009
2009„Зајакнување на националните капацитети за превенција на семејното насилство“ Цел на проектот: Намалување на степенот на семејно насилство преку зголемување на нивото на соработка ...
2010
2010 ,,Помош, поддршка и згрижување на жртви од семејно насилство Цел на проектот: Министерството за труд и социјална политика преку поддршката за реализацијата на овој проект, со ...
2011
2011 "Активност спроведена во партнерство со V-Day Македонија 2011" Aктивистки од движењето V-Day кои имаат лиценца за Македонија ја организираа претставата “Вагинални монолози”, ...
2012
  2012  Помош, поддршка и згрижување на жртви од семејно насилство“  Министерството за труд и социјална политика, во период од 5 месеци, го поддржува обезбедувањето на ...
2013
2013 Стандарди за квалитет и предизвици во различни видови на советување за насилството врз жените, девојките и децата – особено за жртвите на сексуално насилство“ На 10.01.2013 и ...
2014
2014 Работилница на тема: „ Препознавање и постапување со жртви на семејно насилство“ Тимот на Кризен центар „Надеж“ во соработка со Ре-Mедика на 6 и 7 мај одржа две еднодневни едукативни ...
2015
2014/2015 „Помош, поддршка и згрижување на жртви на семејно насилство“   Министерството за труд и социјална политика во периодот од месец октомври 2014 до месец февруари 2015 ...
2016
MK 2016 година   Продолжување на поддршката од ЕВН Македонија ЕВН Македонија ја поддржува Националната СОС линија за семејно насилство 15-315. Кризен Центар „Надеж“ и ...
2016
2016 година   Продолжување на поддршката од ЕВН Македонија ЕВН Македонија ја поддржува Националната СОС линија за семејно насилство 15-315. Кризен Центар „Надеж“ и компанијата ...
2017
Активности на Кризен Центар „Надеж“ за 2017 година   Проект: Проговори против семејното насилство Цел на проектот:Подигање на свесноста за проблемот семејно насилство, ...
2018
ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИ ВО 2018 година Име на проектот: „Стани свесен, препознај и пријави“ Донатор: Австралиска Амбасада Белград Период на спроведување: декември 2017 – јуни 2018 ...
2019
ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИ ВО 2019 година Име на проектот:„Заштита и згрижување на жртви на семејно насилство” Донатор: Министерство за труд и социјална политика Период на спроведување: ...
2020
Проект: Борбата со семејното насилство не завршува со почетокот на кризна состојба Целта на овој проект е прекин на кругот на семејно насилство преку мерки за превенција и заштита преземени во ...

Новости

Avon
Недела, 15 Ноември 2020
2020
Вторник, 19 Мај 2020
Проект: Борбата со семејното насилство не завршува со почетокот на кризна состојба Целта на овој проект е прекин на кругот на семејно насилство преку мерки за превенција и заштита преземени во кризна ситуација...

Барај

Контакт

СОС линија: 02/ 15 - 315 
 
Тел: +389 2 3173 – 424 
 
Факс: +389 2 3175 – 516 
 
Е-mail:

Следете не!

Scroll to top