• 0.jpeg
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

 

2000-2002 „Кризен Центар „Надеж“ и Телефон на Доверба“

Цел на проектот:

Проширување на услугите и капацитетите на Кризен Центар за згрижување на жртви од насилство (семејно).  

Активности:

- Прифаќање и поддршка на жртвите преку Телефонот на Доверба;

- Згрижување и заштита на жртви (жени и деца) на семејно насилство;

- Залагање за измена на законската регулатива.

 

2002-2003 „Кризен Центар „Надеж“ и Телефон на Доверба“ (продолжување на проектот 2000-2002)

Цел на проектот:

Проширување на услугите и капацитетите на Кризен Центар за згрижување на жртви од насилство (семејно).  

Активности:

- Прифаќање и поддршка на жртвите преку Телефонот на Доверба;

- Згрижување и заштита на жртви (жени и деца) на семејно насилство;

- Залагање за измена на законската регулатива.

 

2003-2004 „Проширување на услугите за прифаќање, помош и поддршка на жртви од насилство во Кризен Центар „Надеж“

Цел на проектот:

- Зголемување на заштитата на жртви од семејно насилство;

- Подигнување на јавната свест за проблемот на семејно насилство преку организирање на едукативни трибини во локални средини.

Активности:

- Зголемување на работното време на Телефонот на Доверба (15 часа дневно);

- Зголемен обем на заштита и засолнување на жртви од насилство во Кризен Центар „Надеж“;

- Психосоцијална едукација и ресоцијализација на жртви;

- Организирање и оддржување на шест еднодневни едукативни трибини за граѓани на тема: Справување со насилството и развивање колективен одговор на општеството за сузбивање на семејното насилство;

- Организирање и оддржување на три едукации (обуки) во три различни града за кадри од НВО секторот за справување со семејно насилство (работа на Телефонот на Доверба).

 

2004-2005 „Едукативна програма на теми поврзани со проблемот на семејно насилство“

Цел на проектот:

- Запознавање на граѓаните со новата законска регулатива која обезбедува помош и поддршка за жртвите од семејно насилство.

Активности:

- Организирање на 8 едукативни работилници за граѓаните во различни града во РМ.

 

2005-2006 „Зголемување на информираноста на граѓаните за новите законски измени за третирање на семејно насилство“

Цел на проектот:

- Информирање на граѓаните од руралните средини во РМ

Активности:

- Организирање и оддржување на осум едукативни трибини во рурални средини во РМ.

 

2006 „Кампања за меѓуинституционална соработка за спречување на семејното насилство“

Цел на кампањата:

- Подигнување на свеста и капацитетите на професионалните структури на локално и национално ниво;

- Подигнување на јавната свест;

- Медиумска покриеност на активностите.

Активности:

- Организирање и оддржување на 10 едукативни трибини на локално и национално ниво за информирање на општата популација за протоколот и стандардите за постапување согласно новите законски измени-соработка на НВО, МТСП и МВР.

 

2007 „Зголемување на степенот на знаење на граѓаните од мултиетнички региони за феноменот семејно насилство“

Цел на проектот:

- Едукација на граѓаните од мултиетничките заедници 

Активности:

- Подготовка и печатење на едукативни материјали;

- Организирање и оддржување на пет едукативни трибини.

 

2008 „Подобрување на квалитетот на услугите на жртвите на семејно насилство и тековно работење во Кризен Центар  „Надеж“

Цел на проектот:

- Обезбедување соодветна заштита и згрижување на жртвите од семејно насилство

Активности:

- Прифаќање и поддршка на жртвите преку Телефонот на Доверба;

- Згрижување и заштита на жртви (жени и деца) на семејно насилство.

 

Контакт

СОС линија
02/ 15 - 315 
 
Телефон:
+389 2 3173 – 424 
 
Факс:
+389 2 3175 – 516 
 
Е-mail:
info@krizencentar.org.mk 
sovet@krizencentar.org.mk 

Галерија

2000-2008
  2000-2002 „Кризен Центар „Надеж“ и Телефон на Доверба“ Цел на проектот: Проширување на услугите и капацитетите на Кризен Центар за згрижување на жртви од насилство ...
2009
2009„Зајакнување на националните капацитети за превенција на семејното насилство“ Цел на проектот: Намалување на степенот на семејно насилство преку зголемување на нивото на соработка ...
2010
2010 ,,Помош, поддршка и згрижување на жртви од семејно насилство Цел на проектот: Министерството за труд и социјална политика преку поддршката за реализацијата на овој проект, со ...
2011
2011 "Активност спроведена во партнерство со V-Day Македонија 2011" Aктивистки од движењето V-Day кои имаат лиценца за Македонија ја организираа претставата “Вагинални монолози”, ...
2012
  2012  Помош, поддршка и згрижување на жртви од семејно насилство“  Министерството за труд и социјална политика, во период од 5 месеци, го поддржува обезбедувањето на ...
2013
2013 Стандарди за квалитет и предизвици во различни видови на советување за насилството врз жените, девојките и децата – особено за жртвите на сексуално насилство“ На 10.01.2013 и ...
2014
2014 Работилница на тема: „ Препознавање и постапување со жртви на семејно насилство“ Тимот на Кризен центар „Надеж“ во соработка со Ре-Mедика на 6 и 7 мај одржа две еднодневни едукативни ...
2015
2014/2015 „Помош, поддршка и згрижување на жртви на семејно насилство“   Министерството за труд и социјална политика во периодот од месец октомври 2014 до месец февруари 2015 ...
2016
MK 2016 година   Продолжување на поддршката од ЕВН Македонија ЕВН Македонија ја поддржува Националната СОС линија за семејно насилство 15-315. Кризен Центар „Надеж“ и ...
2016
2016 година   Продолжување на поддршката од ЕВН Македонија ЕВН Македонија ја поддржува Националната СОС линија за семејно насилство 15-315. Кризен Центар „Надеж“ и компанијата ...
2017
Активности на Кризен Центар „Надеж“ за 2017 година   Проект: Проговори против семејното насилство Цел на проектот:Подигање на свесноста за проблемот семејно насилство, ...
2018
ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИ ВО 2018 година Име на проектот: „Стани свесен, препознај и пријави“ Донатор: Австралиска Амбасада Белград Период на спроведување: декември 2017 – јуни 2018 ...
2019
ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИ ВО 2019 година Име на проектот:„Заштита и згрижување на жртви на семејно насилство” Донатор: Министерство за труд и социјална политика Период на спроведување: ...
2020
Проект: Борбата со семејното насилство не завршува со почетокот на кризна состојба Целта на овој проект е прекин на кругот на семејно насилство преку мерки за превенција и заштита преземени во ...

Новости

Avon
Недела, 15 Ноември 2020
2020
Вторник, 19 Мај 2020
Проект: Борбата со семејното насилство не завршува со почетокот на кризна состојба Целта на овој проект е прекин на кругот на семејно насилство преку мерки за превенција и заштита преземени во кризна ситуација...

Барај

Контакт

СОС линија: 02/ 15 - 315 
 
Тел: +389 2 3173 – 424 
 
Факс: +389 2 3175 – 516 
 
Е-mail:

Следете не!

Scroll to top