• 0.jpeg
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

2011 "Активност спроведена во партнерство со V-Day Македонија 2011"

Aктивистки од движењето V-Day кои имаат лиценца за Македонија ја организираа претставата “Вагинални монолози”, прикажувањето на филмот “Додека насилството не престане”и одржување на неколку едукативни работилници на тема семејно насилство. Целта на овие активности од различен карактер е подигање на јавната свест за проблемот на насилството врз жените и семејното насилство и собирање на финансиски средства за организации што се борат против овој вид на насилство.

Очекувањата беа исполнети со тоа што имаше голема посетеност на сите настани, се зборуваше отворено за насилството врз жените, се споделуваа искуства, се промовираа начините за заштита од насилството особено преку учеството на претставниците од КЦ ,,Надеж” на едукативните работилници и делењето на едукативниот материјал. Најзначајна беше хуманоста на посетителите кои учествуваа во тивката аукција од која донираните средства беа наменети за жените-жртви на семејно насилство сместени во Кризен центар ,,Надеж”.

 

2011 ,,Молчењето е еднакво на одобрување – нема добра причина за насилство!

Главна цел:Да се зголеми информираноста на граѓаните во Општината Гази Баба за проблемот на семејното насилство, олеснување на пристапот до информациите за заштита и згрижување на жртвите или потенцијални жртви на насилство, зајакнување на соработката помеѓу граѓанските организации и институциите на системот и локалната самоуправа.

Резултати:

- Дизајнирани, испечатени и дистрибуирани флаери во 1000 примероци

- Одржани јавни трибини

- Потпишан меморандум за соработка помеѓу Кризен Центар ,,Надеж”и Општина Гази Баба

 

2011/2012 "Зајакнување на ГО иницијативите во локалната борба против семејното насилство"

Главната цел:на овој проект е зајакнување на локалните капацитети за препознавање и заштита од семејно насилство.

Попрецизно, може да се допринесе за посоодветен одговор кон проблемот на семејното насилство на локално ниво преку обезбедување на подостапни сервиси за жртвите или потенцијалните жртви на семејно насилство. Стекнатите и подобрените вештини на волонтерите кои ќе работат на новите СОС линии ќе допринесат значително во постигнување на оваа цел. Исто така, проектот ќе обезбеди едукација на граѓаните како во урбаните, така и во руралните средини во Општините Прилеп и Струмица.

 Резултати:

- Издаден и дистрибуиран - Водич за СОС консултација

- Обучени 30 волонтери за работа на Телефонот на доверба

- Отворени Телефони на доверба во Прилеп и Струмица

-Одржани 10едукативни трибини

-Издадени и дистирбуирани едукативни брошури

 

 

Контакт

СОС линија
02/ 15 - 315 
 
Телефон:
+389 2 3173 – 424 
 
Факс:
+389 2 3175 – 516 
 
Е-mail:
info@krizencentar.org.mk 
sovet@krizencentar.org.mk 

Галерија

2000-2008
  2000-2002 „Кризен Центар „Надеж“ и Телефон на Доверба“ Цел на проектот: Проширување на услугите и капацитетите на Кризен Центар за згрижување на жртви од насилство ...
2009
2009„Зајакнување на националните капацитети за превенција на семејното насилство“ Цел на проектот: Намалување на степенот на семејно насилство преку зголемување на нивото на соработка ...
2010
2010 ,,Помош, поддршка и згрижување на жртви од семејно насилство Цел на проектот: Министерството за труд и социјална политика преку поддршката за реализацијата на овој проект, со ...
2011
2011 "Активност спроведена во партнерство со V-Day Македонија 2011" Aктивистки од движењето V-Day кои имаат лиценца за Македонија ја организираа претставата “Вагинални монолози”, ...
2012
  2012  Помош, поддршка и згрижување на жртви од семејно насилство“  Министерството за труд и социјална политика, во период од 5 месеци, го поддржува обезбедувањето на ...
2013
2013 Стандарди за квалитет и предизвици во различни видови на советување за насилството врз жените, девојките и децата – особено за жртвите на сексуално насилство“ На 10.01.2013 и ...
2014
2014 Работилница на тема: „ Препознавање и постапување со жртви на семејно насилство“ Тимот на Кризен центар „Надеж“ во соработка со Ре-Mедика на 6 и 7 мај одржа две еднодневни едукативни ...
2015
2014/2015 „Помош, поддршка и згрижување на жртви на семејно насилство“   Министерството за труд и социјална политика во периодот од месец октомври 2014 до месец февруари 2015 ...
2016
MK 2016 година   Продолжување на поддршката од ЕВН Македонија ЕВН Македонија ја поддржува Националната СОС линија за семејно насилство 15-315. Кризен Центар „Надеж“ и ...
2016
2016 година   Продолжување на поддршката од ЕВН Македонија ЕВН Македонија ја поддржува Националната СОС линија за семејно насилство 15-315. Кризен Центар „Надеж“ и компанијата ...
2017
Активности на Кризен Центар „Надеж“ за 2017 година   Проект: Проговори против семејното насилство Цел на проектот:Подигање на свесноста за проблемот семејно насилство, ...
2018
ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИ ВО 2018 година Име на проектот: „Стани свесен, препознај и пријави“ Донатор: Австралиска Амбасада Белград Период на спроведување: декември 2017 – јуни 2018 ...
2019
ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИ ВО 2019 година Име на проектот:„Заштита и згрижување на жртви на семејно насилство” Донатор: Министерство за труд и социјална политика Период на спроведување: ...
2020
Проект: Борбата со семејното насилство не завршува со почетокот на кризна состојба Целта на овој проект е прекин на кругот на семејно насилство преку мерки за превенција и заштита преземени во ...

Новости

Avon
Недела, 15 Ноември 2020
2020
Вторник, 19 Мај 2020
Проект: Борбата со семејното насилство не завршува со почетокот на кризна состојба Целта на овој проект е прекин на кругот на семејно насилство преку мерки за превенција и заштита преземени во кризна ситуација...

Барај

Контакт

СОС линија: 02/ 15 - 315 
 
Тел: +389 2 3173 – 424 
 
Факс: +389 2 3175 – 516 
 
Е-mail:

Следете не!

Scroll to top