Обука за професионалци кои работат со жртви на родово-базирано насилство

  Во февруари и март, Кризен Центар „Надеж“ во партнерство со ГО „Плиадис“ одржа 2 (две) дводневни обуки на тема „Само-грижа, благосостојба и издржливост кај професионалци кои работат со жртви на родово-базирано насилство (РБН)“. Дводневнита обуки ги водеше Вишња Дурацоска – сертифициран тренер за животни вештини, која на присутните учесници им сподели искуства, практики и […]

ЈАВЕН ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА МЕНТОРСКИ СЕСИИ

Кризен Центар „Надеж“ и ГО Плиадис во рамките на проектот „Поддршка за иновативни практики при грижата за себе си, благосостојбата и издржливоста кај професионалците кои работат со жртви на родово-базирано насилство“, финансиски поддржан од CARE GBV Програмата на УСАИД, објавуваат јавен повик за стручни лица ангажирани во граѓански oрганизации и институции кои работат со жртви […]

Практикување само-грижа меѓу професионалци што работат со жртви на родово базирано насилство во Република Северна Македонија

Психосоцијалното здравје и добросостојбата на лицата кои работат со жртви на родово базираното насилство (РБН) е важен аспект за успехот на иницијативите за сузбивање на РБН. Лицата кои работат со жртви на РБН се изложени на различни форми на траума – работата со жртви на различни форми на РБН во ситуации кои често се тензични, […]

Terms of Reference

Terms of Reference for Research on Practices and Policies for GBVO Staff Self-Care, Well-Being, and Resilience Introduction The Crisis Center Hope/Krizen Centar Nadez (henceforth Nadez) is implementing the project Supporting Innovative Practices in Self-care, Wellness, and Resiliency among GBV Workers in North Macedonia. The project is funded by the USAID Collective Action to Reduce Gender-Based […]

Проект „Поддршка за иновативни практики при грижата за себе си, благосостојбата и резилиентноста кај професионалците кои работат со жртви на родово-базирано насилство“

Кризен Центар „Надеж“ во партнерство со ГО „Плиадис“ (Pleiades organization), започна со имплементирање на проектот „Поддршка за иновативни практики при грижата за себе си, благосостојбата и резилиентноста кај професионалците кои работат со жртви на родово-базирано насилство“ поддржан од CARE-GBV програмата на USAID. Професионалците кои работат со жртвите на родово-базирано насилство се изложени на високо стресни ситуации кои можат да предизвикаат психолошки, физички и […]