• Version
  • Download 57
  • File Size 825 KB
  • Create Date August 16, 2022
  • Download

Проект:
„Поддршка за иновативни практики при грижата за себе, благосостојбата и издржливоста кај професионалците кои работат со жртви на родово-базирано насилство во Република Северна Македонија“

Финансиски поддржан од:
Програмата CARE-GBV (Collective Action to Reduce Gender-Based Violence) на Агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД