• Version
  • Download 42
  • File Size 837 KB
  • Create Date April 5, 2022
  • Download

Проект:
„Поддршка за иновативни практики при грижата за себе, благосостојбата и издржливоста кај професионалците кои работат со жртви на родово-базирано насилство во Република Северна Македонија“

Финансиски поддржан од:
Програмата CARE-GBV (Collective Action to Reduce Gender-Based Violence)
на Агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД