Во моментот не e отворен конкурсот за волонтери. 

Ги очекуваме апликациите на оние кои:

  • Можат да издвојат 4 до 6 часа во неделата.
  • Се студенти, пожелно би било апсолвенти на некои од општествените или хуманистички факултети.
  • Се подготвени да поминат 40 часовна специјализирана обука за работа на проблематиката на семејно насилство.

Ве очекуваме!